Farmacie

Bij het etiketteren in de farmacie zijn de controles vaak van een groot belang. Het is mogelijk om aan onze systemen camera controles voor etiket wel- of niet aanwezig toe te voegen in combinatie met een reject systeem. Wanneer uw product niet geëtiketteerd is wordt deze dan uit de baan gestoten naar een alternatieve verzamelbaan, zo weet u zeker dat de producten die door zijn gevoerd altijd zijn geëtiketteerd.

Farmacie etiketteren

Omschrijving

In de farmacie is niet alleen de etiket controle vaak van belang maar ook de afscherming en soms de mogelijkheid op een QR code controle zodat alleen de juiste producten door het systeem worden geaccepteerd. Zoals in de video zichtbaar wordt hier eerst gecontroleerd of het juiste product in de machine wordt ingevoerd en vervolgens wordt het product zo gepositioneerd zodat het etiket op de juiste positie aan wordt gebracht. We kijken hierbij naar het zichtvenster van de fles.

Laat u door ons adviseren!

Neem contact op voor advies van één van onze specialisten

© Copyright Modulabel.nl